Friday, February 22, 2008

Στο Γκάζι ...ο κόσμος αλλάζει

ΔΡΟΜΟΙ ΖΩΗΣ


Κυριακή 24 Φεβρουαρίου οι Δρόμοι Ζωής διοργανώνουν γιορτή με ζωντανή μουσική ( Κούτρας) φαγητό και κρασί.Όλα τα έσοδα θα πάνε στη στήριξη οικογενειών στο Γκάζι (φαγητό 25 ευρώ+κρασί 12 ευρώ)

Η Φιλανθρωπική τους Δράση

Σκοποί της Οργάνωσης

Οι σκοποί της Οργάνωσης είναι φιλανθρωπικοί, ανθρωπιστικοί, κοινωφελείς, αναπτυξιακοί, εκπαιδευτικοί-μορφωτικοί, πολιτιστικοί και σε καμία περίπτωση κερδοσκοπικοί. Η Οργάνωση αποβλέπει στην κατανόηση και στην αποδοχή της διαφορετικότητας των ανθρώπων από το σύνολο της κοινωνίας και δραστηριοποιείται προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης των δυνατοτήτων των ατόμων, που ανήκουν σε ομάδες με ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των ατόμων αυτών.

Οι βασικοί σκοποί είναι:

1. Η άρση του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων και ιδιαίτερα παιδιών και οικογενειών λόγω φυλετικών, θρησκευτικών, μαθησιακών ιδιαιτεροτήτων ή περιορισμών, λόγω χαμηλού βιοτικού επιπέδου ή οποιασδήποτε άλλης έλλειψης, υπερασπίζοντας έτσι το δικαίωμα που έχει ο κάθε άνθρωπος για μια αξιοπρεπή ζωή και δίκαιη μεταχείριση.

2. Η εθελοντική και ανιδιοτελής πνευματική, ηθική και υλική συμπαράσταση σε παιδιά, εφήβους, οικογένειες (και ειδικά γυναίκες-μητέρες), οι οποίες ανήκουν σε ομάδες με πολιτισμικές ή κοινωνικές ιδιαιτερότητες, ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν εξ ολοκλήρου την ευθύνη της προσωπικής τους ζωής και των πράξεών τους.

3. Η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, της άγνοιας, της αδιαφορίας, της ημιμάθειας και του κοινωνικού φόβου προσβλέποντας στην αποκατάσταση της αξιοπρέπειας του ατόμου και την υποστήριξη της προσωπικότητάς του.

Αντικείμενο της προσπάθειας

Η εθελοντική παρουσία και δράση της Οργάνωσης ως άτυπης πρωτοβουλίας, αρχικά ολιγομελούς, χρονολογείται από το έτος 1996. Αντικείμενο της όλης προσπάθειας ήταν και είναι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, στήριξης και συμπαράστασης σε οικογένειες κυρίως Ελλήνων, χριστιανών και μουσουλμάνων τουρκόφωνων, Πομάκων και οικονομικών μεταναστών, οι οποίες έχουν εγκατασταθεί και διαβιώνουν υπό δύσκολες συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή του Γκαζιού, του Βοτανικού, του Κεραμεικού και του Μεταξουργείου.

Το έτος 2000 κατέστη δυνατή, ως αποτέλεσμα μιας συλλογικής ανθρωπιστικής κινητοποίησης, η δημιουργία του Κέντρου Επικοινωνίας στο Γκάζι, όπου στεγάζονται οι περισσότερες από τις δραστηριότητες της Οργάνωσης. Το Κέντρο είναι ανοικτό από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 4μ.μ. έως τις 9 μ.μ. καθώς επίσης και Σαββατοκύριακα για συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Βασικά χαρακτηριστικά της προσπάθειάς μας

· Η υιοθέτηση αρχών, που συνοψίζονται στην ιδέα της ανιδιοτελούς προσφοράς, της αμοιβαιότητας και του σεβασμού στο συνάνθρωπο ως αυτοτελούς προσωπικότητας.

· Η προσπάθεια εκ μέρους των εθελοντών να διακρίνουν κάθε φορά τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων, τους οποίους καλούνται να βοηθήσουν, ώστε να τους «εκπαιδεύσουν» να αναλάβουν την ευθύνη των πράξεών τους και να τους ωθήσουν να κάνουν τα απαραίτητα βήματα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

· Η πεποίθηση ότι η σχέση μεταξύ των εθελοντών και των αποδεκτών της όλης προσπάθειας είναι μια σχέση αμφίδρομη, γεμάτη ανθρωπιά, νοιάξιμο και κατανόηση, μια σχέση όπου διασταυρώνονται οι Δρόμοι της Ζωής.

Συνεργάτες-Εθελοντές

Η δράση της Οργάνωσης στηρίζεται αποκλειστικά στην εθελοντική προσφορά των ευαισθητοποιημένων και ταυτόχρονα ικανών ατόμων που αποφασίζουν με την γενναιοδωρία της ψυχής τους να αφιερώσουν λιγότερο ή περισσότερο από τον χρόνο τους προκειμένου να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους.

Η Οργάνωση σήμερα αριθμεί εβδομήντα (70) εθελοντές-συνεργάτες, οι οποίοι προσφέρουν εθελοντική εργασία σε σταθερή βάση επιδεικνύοντας συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Ο χρόνος που διαθέτει το σύνολο των εθελοντών σε σταθερή βάση για το συλλογικό έργο ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 200 ώρες την εβδομάδα, μη συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων περιπτώσεων.

Κριτήρια εγγραφής μελών και επιλογής συνεργατών

· Βάσει του καταστατικού της Εταιρείας, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή οποιοσδήποτε φορέας που εμπνέεται, διέπεται ή αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις αρχές της Φιλανθρωπίας και θέλει να συμβάλλει στην υπόθεση αυτή, καθώς και στις ιδέες και τα έργα της Φιλανθρωπίας και της Ανθρωπιστικής Βοήθειας, με πλήρη ανιδιοτέλεια, είτε με ιδέες, είτε με λόγους, είτε με έργα, είτε με μέσα, είναι κατ’ αρχήν δεκτός στην Οργάνωση ως μέλος, μη εταίρος.

· Για τα μέλη της Οργάνωσης, τα οποία επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία σε διάφορους τομείς ως κριτήρια επιλογής τίθενται πρώτιστα α) η έλλειψη προκαταλήψεων, που αφορούν σε φυλετικές, θρησκευτικές, κοινωνικές και άλλες ιδιαιτερότητες, οι οποίες ενδέχεται να χαρακτηρίζουν τις ομάδες ανθρώπων, που καλούνται να συνδράμουν, β) το ήθος και η αξιοπιστία τους, γ) η συναίσθηση της ευθύνης για το έργο που αναλαμβάνουν, δ) η συνέπεια και η σταθερότητα στην εκτέλεση του έργου αυτού, ε) η πνευματική ποιότητα και το μορφωτικό τους επίπεδο.

Πόροι για τη συντήρηση και λειτουργία του Κέντρου Επικοινωνίας

1. Εθελοντικές συνδρομές και οικονομικές ενισχύσεις των εταίρων και των μελών.

2. Δωρεές και χορηγίες τρίτων, υποστηρικτών των δραστηριοτήτων του Κέντρου και της Εταιρείας «ΔΡΟΜΟΙ ΖΩΗΣ».

3. Προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών εταιρειών, προμηθευτών, χορηγών αλλά και μεμονωμένων ατόμων.

Κύκλοι Δράσης του Κέντρου Επικοινωνίας

Οι Τομείς-Κύκλοι Δράσης στους οποίους οι συνεργάτες της Οργάνωσης προσφέρουν εθελοντική εργασία είναι σήμερα οι ακόλουθοι:

· Στήριξη Οικογενειών

Η εθελοντική και ανιδιοτελής στήριξη μίας ή περισσοτέρων οικογενειών, που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά, κοινωνικά κ.ά. προβλήματα, μέσω μιας σταθερής επαφής, υποστήριξης και επικοινωνίας των εθελοντών με τις οικογένειες αυτές. Οι εθελοντές αποτελούν κατά κάποιο τρόπο το σύνδεσμο, τον κρίκο επικοινωνίας των εχόντων ανάγκη συμπαράστασης οικογενειών με την Οργάνωση και το Κέντρο Επικοινωνίας, ώστε να υπάρχει ανά πάσα στιγμή ικανή γνώση των σοβαρών αναγκών, που προκύπτουν και η κατά το δυνατόν αμεσότερη ανθρωπιστική επέμβαση προς κάλυψη αυτών.

Η σταθερή και συνεπής επαφή ενός εθελοντή με μια οικογένεια δίνει επίσης τη δυνατότητα ανάπτυξης συναισθηματικών και φιλικών δεσμών, πράγμα πολύ σημαντικό για την τόνωση της αυτοπεποίθησης των ανθρώπων αυτών και την απόκτηση μιας διαφορετικής αντίληψης για το άτομο και το κοινωνικό σύνολο, που εκπροσωπεί ο εθελοντής.

Με τον τρόπο αυτό παύει πλέον ο περίγυρος να είναι ένας κόσμος αδιάφορος, συναισθηματικά ουδέτερος ή και εχθρικός πολλές φορές και γίνεται ένας κόσμος ανθρωπιάς και κατανόησης, που αφήνει μια θέση και σ’ όλους εκείνους που η μοίρα, οι συνθήκες ή ακόμη και οι προσωπικές τους επιλογές τους οδήγησαν στον αποκλεισμό ή την περιθωριοποίηση.

· Υγεία

Η Οργάνωση δέχεται την εθελοντική προσφορά ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων προκειμένου να βοηθήσει στην επίλυση των σημαντικών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των υποβαθμισμένων περιοχών γύρω από το Γκάζι.

Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής γίνονται τακτικοί εμβολιασμοί σε συνεργασία με τους «Γιατρούς του Κόσμου», επισκέψεις συνοδεία εθελοντών σε διάφορα Νοσοκομεία, οδοντιατρικές εξετάσεις και θεραπείες, αιμοδοσίες, σεμινάρια υγιεινής κ.ά.

· Εκπαίδευση

Βασικό και κοινό χαρακτηριστικό του συνόλου σχεδόν των παιδιών που προσέρχονται στο Κέντρο Επικοινωνίας είναι οι σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες και η έλλειψη στοιχειωδών πολλές φορές γνώσεων. Ως αποτέλεσμα αυτών και άλλων προβλημάτων, που σχετίζονται με τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα των οικογενειών τους, πολλά παιδιά δεν πηγαίνουν σε σταθερή βάση στο σχολείο, χάνουν τη χρονιά τους ή στη χειρότερη περίπτωση το διακόπτουν οριστικά. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμη και περιπτώσεις παιδιών, που δεν έχουν πάει ποτέ στο σχολείο και κατά συνέπεια είναι αναλφάβητα.

Το Κέντρο Επικοινωνίας, μέσω των εθελοντών του, καταβάλλει μια σημαντική προσπάθεια για τη βελτίωση αυτής της κατάστασης με τους εξής τρόπους:

1. Μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου υπό μορφή ενισχυτικής διδασκαλίας, με στόχο τη συμπλήρωση γνώσεων και την κάλυψη κενών στη διδασκαλία του σχολικού προγράμματος και γενικά τη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών και την τόνωση της αυτοπεποίθησής τους, ώστε να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έμφαση δίνεται ιδιαίτερα στην προετοιμασία των παιδιών της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού για το Γυμνάσιο. Για τα παιδιά του Γυμνασίου η προσπάθεια εντοπίζεται στη συστηματική και σε καθημερινή βάση βοήθεια τους στα μαθήματα σύμφωνα με το σχολικό πρόγραμμα και στη συμπληρωματική παροχή γνώσεων.

2. Οργάνωση προβολών εκπαιδευτικού περιεχομένου.

3. Ειδικά μαθήματα για αναλφάβητα παιδιά.

4. Παιχνίδια γνώσεων και λέξεων, που αφορούν κυρίως τα παιδιά του δημοτικού και τα οποία με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και τα βοηθούν στην κατανόηση και σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας.

5. Επιμόρφωση, από ειδική ομάδα, νέων κοριτσιών, που δεν πηγαίνουν σχολείο.

Στον Τομέα της Εκπαίδευσης σήμερα δραστηριοποιούνται 40 εθελοντές, οι περισσότεροι εκ των οποίων έχουν ειδική επιστημονική κατάρτιση (Πανεπιστημιακή εκπαίδευση –Μαθηματικοί, Φυσικοί, Καθηγητές Ελληνικής, Αγγλικής και Γαλλικής Φιλολογίας, Αρχαιολόγοι, δάσκαλοι-παιδαγωγοί κ.ά), αλλά και εθελοντές, οι οποίοι αν και δεν έχουν ειδική επιστημονική κατάρτιση, εν τούτοις διαθέτουν το μορφωτικό επίπεδο, την όρεξη και τη συνέπεια που απαιτείται, ώστε να συνδράμουν αποτελεσματικά.

· Πολιτιστικές - Καλλιτεχνικές - Ψυχαγωγικές δραστηριότητες

- Θεατρικό Παιχνίδι (με ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα)

- Κουκλοθέατρο

- Ομάδες καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας (χειροτεχνίες-μαθήματα ζωγραφικής)

- Εργαστήρι πηλού και κεραμικής για ομάδα γυναικών

- Χορωδία και μουσικό συγκρότημα

- Προβολές ταινιών ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα

- Παρακολούθηση θεατρικών έργων και κινηματογραφικών προβολών.

· Στήριξη της Γυναίκας

Στο Κέντρο Επικοινωνίας λειτουργεί Ομάδα Γυναικών με την συνδρομή εθελοντών ψυχολόγων που έχει σκοπό την ψυχολογική και πρακτική υποστήριξη των γυναικών της περιοχής, οι οποίες ζουν σε ένα ασφυκτικό οικογενειακό περιβάλλον περιορισμένες στο σπίτι υπό συνθήκες καταπίεσης, άγνοιας και αποκλεισμού από τις κοινωνικές δραστηριότητες.

Στόχοι – Σχέδια για το μέλλον

1. Αύξηση του αριθμού των εθελοντών με στόχο την παροχή μεγαλύτερης και ποιοτικότερης βοήθειας από την λειτουργία του Κέντρου Επικοινωνίας και επέκταση των δραστηριοτήτων του και σε άλλους τομείς.

2. Προσπάθεια αύξησης των μελών της Οργάνωσης και προσέλκυση χορηγών.

3. Κάλυψη όσο το δυνατόν περισσοτέρων αναγκών για εκείνες τις οικογένειες που έχουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα

4. Προσπάθεια για την επαγγελματική αποκατάσταση των ενηλίκων και νέων, πολλοί εκ των οποίων σήμερα είναι άνεργοι.

5. Οργάνωση ομάδων αναλφάβητων ενηλίκων και νέων με στόχο την διδασκαλία γραφής και ανάγνωσης.

6. Οργάνωση ομάδων γυναικών για μαθήματα μαγειρικής-ζαχαροπλαστικής, κοπτικής-ραπτικής, κατασκευής κούκλας (γαντόκουκλας, μαριονέτας).

7. Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με θέματα που σχετίζονται με πρόληψη παιδικών ατυχημάτων, οικογενειακό προγραμματισμό κ.λ.π., σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και άλλες εθελοντικές οργανώσεις.

8. Σταθερός στόχος αποτελεί η μελλοντική επέκταση της προσπάθειας και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπου υπάρχουν κοινωνικές ομάδες ανθρώπων με αντίστοιχα προβλήματα και ιδιαιτερότητες.

9. Τέλος η προβολή του συγκεκριμένου μοντέλου εθελοντικής προσπάθειας σαν απάντηση στα καθημερινά προβλήματα των συνανθρώπων μας.


Μετά από πέντε χρόνια προσπάθειας, αποδείξαμε πως η εθελοντική μας παρουσία και δράση δεν είναι μόνο απόφαση και στάση ζωής, αλλά είναι και τέχνη που διδάσκεται, είναι νοοτροπία που μεταφυτεύεται, είναι όπλο μοναδικό ενάντια στην αδιαφορία και τον «ωχαδελφισμό» που μαστίζουν την κοινωνία μας και απειλούν να απολιθώσουν, τελικά, κι εμάς τους ίδιους. Είναι μια πινελιά με χρώμα κόκκινο ζωηρό, μια σταγόνα αίμα ζωντανής καρδιάς, πάνω στο γκρίζο της γειτονιάς μας, της πόλης μας, της ζωής μας ….

Δημιουργήσαμε την Εταιρία «Δρόμοι Ζωής» για το Γκάζι. Βάλαμε και βάζουμε τον κόπο μας, την ψυχή μας, τις ελπίδες. Αν το Γκάζι μας εμπιστεύεται, αν το Γκάζι βλέπει σ’ αυτή την προσπάθεια τα πραγματικά, δικά του και τα κοινά οφέλη……θα βοηθήσει.

Περπατήσαμε αυτούς τους δρόμους με σεβασμό στην διαφορετικότητα και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Το σταυροδρόμι που δημιουργήθηκε μέσα από αυτόν τον σεβασμό και την αποδοχή του άλλου, είναι η βάση, για την υλοποίηση μιας συλλογικής προσπάθειας υποστήριξης και αμοιβαιότητας.

Με ένα δίκτυο αφοσιωμένων εθελοντών μπορούμε να προσβλέπουμε σε μία αποτελεσματική αποστολή στήριξης και προσφοράς σε παιδιά, εφήβους και γυναίκες κοινωνικά αποκλεισμένων πληθυσμών δίνοντας τους τη δυνατότητα να μάθουν, να αναπτυχθούν, να ξεφύγουν από την περιθωριοποίηση.

Σαν επιστέγασμα των προσπαθειών των «Δρόμων Ζωής» η Κίνηση Πολιτών βράβευσε την οργάνωση το 2001 με το βραβείο «Νησίδες Ποιότητας Συλλογικής Δράσης». Η απονομή του βραβείου αυτού έγινε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κ. Στεφανόπουλο.

Monday, February 18, 2008

Ένας Τούρκος στην Ελλάδα

Ο 17χρονος Μωχάμετ δείχνει μια φωτογραφία με πάστες στην καθηγήτρια του . Εκείνη του απαντάει ότι είναι δύσκολο θέμα για έκθεση. Όμως εκείνος με τα μάτια καρφωμένα στις σοκολατίνες και τις λευκές πάστες απαντάει απτόητος : είναι ότι πρέπει για να μιλήσεις για ρατσισμό.

Η καθηγήτρια γυρίζει και τον κοιτάζει ξαφνιασμένη.

-Τον ένιωσα στο πρώτο σχολείο που πήγαινα γιαυτό πήγα στο πολιτισμικό όπου είμαι μια χαρά.

-Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολα για ένα Τούρκο στην Ελλάδα . Για έναν Έλληνα στην Τουρκία είναι πιο εύκολα τα πράγματα ;

-Ναι , είχα ένα φίλο Έλληνα στην Τουρκία.

-Για ποιο λόγο ήρθατε στην Ελλάδα ;

-Είχα μαχαιρώσει ένα συμμαθητή μου (…είναι ήδη 6 χρόνια στην Ελλάδα) και ο Άλλος είναι κομμουνιστής , ήταν φυλακή και έκανε απεργία πείνας .Είχε φτάσει 30 κιλά και γιαυτό μας έφεραν στην Ελλάδα. Η μάνα μου έμεινε πίσω.Ξαναπαντρεύτηκε και έκανε άλλα 3 παιδιά. Τα τελευταία λόγια λέγονται μ’ ένα ανεπαίσθητο παράπονο .

Ο Άλλος είναι ο πατέρας του .Όταν αναφέρεται σ’εκείνον , πάντα λέει ο Άλλος.

-Πότε να ενηλικιωθώ και να απαλλαγώ απ’τον Άλλον !

-Είναι πατέρας σου και ενδιαφέρεται για σένα !

-Ναι !Όποτε θυμάται έρχεται σπίτι !

-Θέλω να μπορώ να γίνω αυτό που θέλω και ο Άλλος δεν μ’αφήνει.

-Και τι θες να γίνεις ;

-Χορευτής!

-Άμα το θες πολύ και προσπαθήσεις αρκετά μπορείς να γίνεις. Αλλά καλό είναι να μην έχουμε μόνο ένα στόχο . Να έχουμε και άλλη επιλογή ώστε να αυξήσουμε τις πιθανότητες επιτυχίας.

-Συμμετείχα σε μια εκπομπή για χορευτές στη τηλεόραση .Έφτασα στους 200 πρώτους .Θα συνέχιζα στους 100 αλλά ο Άλλος δεν με άφησε να πάω γιατί λέει ήταν πρωί και θα έχανα μάθημα. Θα πάω όμως σε μια άλλη που πρόκειται να γίνει.

Κάνω μαθήματα χορού . Πήρα υποτροφία !

-Αλήθεια ; Μπράβο !

-Χόρευα σε μια πλατεία hip hop με κάτι φίλους , με είδαν και μου πρότειναν να πηγαίνω στη σχολή που διδάσκουν ….

Missing angel...

When Ben Ownsby went missing, I got an email and never forwarded it. Thank God he was found 4 days later, with Sean Hornbeck who had been missing 4 years. At that time I said I'd always forward on missing kids because they do get found!! So here you go. I'd want someone to do it if it were my kid.In a message dated 2/4/2008 11:43:54 AM Central Standard Time, vdemonbreun@charter.net writes:

http://www.snopes.com/inboxer/missing/reachelle.asp . Yup this one is legit!!!! The Snopes site has her name.

IF YOUR CHILD WAS MISSING WOULDN'T YOU PRAY THAT EVERYONE PASSED THIS EMAIL ON!!!!! DO THE RIGHT THING AND LOOK AND FORWARD!? Missing Girl from North Dakota !!!!!!!!!!

You never know where this email could end up and I'm not going to stop passing this one around if it means a little girl can be found!!!

Please spread this picture far and wide...You just never know


BEFORE YOU SKIP THIS, LOOK AT THE CHILD. DO IT AGAIN. NOW SEND IT TO ALL IN YOUR ADDRESS BOOK. IT TAKES 10 SECONDS. PEOPLE ARE MISSING HER AND SHE WANTS TO BE HOME.
DO SOMETHING GOOD.

Thank you,

Jeff Stauder
(314)724-7819 cell

Tuesday, February 12, 2008

ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ Ο ΑΡΝΗΤΙΚΟ

XREIAZONTAI 50 FIALES AIMA OMADAS 0(MHDEN ARNHTIKO)

Epeidh ta pragmata einai polu sovara kai h katastash tou dhmhtrh krisimh

8a parakalousame osous exoun omada aimatos 0- (mhden arnhtiko)

kai mporoun na dwsoun aima na perasoun apo ena apo ola ta nosokomeia ths xwras dinontas to onoma kai to nosokomeio sto opoio paei to aima

gia ton dhmhtrh xourmouziadh sto papanikolaou 8essalonikhs

prepei na mazeutoun panw apo 50 fiales aimatos kai oi filoi kai oikogenia
exoun mazepsei molis 8 .

kante ena repost peite to stous filous sas isws kapoios na mporei na ton swsei....

o dhmhtrhs hdh sas euxaristei olous akomh kai an vrisketai se kwma auth th stigmh....

(Το δημοσιεύω όπως μου το έστειλαν )

Saturday, February 9, 2008

Τι να πάρουμε...

Choose the new euro coin

Help us choose the design of the new euro coin

To celebrate the 10-year anniversary of the launch of Economic and Monetary Union (EMU) and the creation of the euro, all euro-area countries will issue a commemorative 2-euro coin with a common design. It will be available at the beginning of 2009.
A design competition between the mints of the euro area has resulted in the pre-selection by the Mint Directors of 5 designs, presented here. The final winning design will be selected exclusively by your votes via this web page.

The selection is open to all EU citizens and residents. Each person may only vote once. A prize of a set of high-value euro collector coins will go to a participant chosen at random from those who voted for the winning design. Voting will be closed on 22 February 2008.

>> What is EMU?

Friday, February 8, 2008

Wednesday, February 6, 2008

Sunday, February 3, 2008

Miss Potter

Στο βικτωριανό Λονδίνο, μια γυναίκα, η Beatrix Potter, αψηφά τις κοινωνικές νόρμες και τις αντιρρήσεις της οικογένειάς της ακολουθώντας το κοριτσίστικο όνειρό της που είναι η συγγραφή βιβλίων με παραμύθια. Ανύπαντρη στην ηλικία των 32 ετών, αφιερώνει όλο της το χρόνο στην αγαπημένη της ασχολία και απορρίπτει κατ’εξακολούθηση κάθε πιθανό σύζυγο προκαλώντας ανησυχία στους γονείς της. Ενώ η προσωπική της ζωή παραμένει στάσιμη, η επαγγελματική της απογειώνεται όταν καταφέρνει να πουλήσει ένα βιβλίο με παιδικές ιστορίες στον ανερχόμενο εκδότη Norman Warne που προσπαθεί να κερδίσει μια θέση με την αξία του στην οικογενειακή επιχείρηση. Με τη βοήθειά του τα βιβλία της Beatrix, με πρώτο και καλύτερο το εμπνευσμένο από τα καλοκαίρια στο εξοχικό της "The Tale Of Peter Rabbit", γίνονται εκδοτικά φαινόμενα και γνωρίζουν τεράστια επιτυχία με αποτέλεσμα η συγγραφέας να γίνει ένα είδος διασημότητας της εποχής. Παράλληλα, αρχίζει να ερωτεύεται τον αισιόδοξο εκδότη της, που όμως κινδυνεύει να απορριφθεί ως ακατάλληλος σύζυγος από τους ευκατάστατους γονείς της λόγω των ταπεινών καταβολών του.

Η Beatrix Potter, πνευματική προκάτοχος της J.K. Rowling, απολάμβανε την πρώτη θέση στο πάνθεον των πιο επιτυχημένων συγγραφέων παιδικών βιβλίων μέχρι τη στιγμή που η χωρισμένη μητέρα από τη Σκωτία μοιράστηκε με τον κόσμο την ιστορία της με ήρωα ένα μαθητευόμενο μάγο. Κι όμως η Potter ήταν η πρώτη γυναίκα που διέπρεψε σε αυτό το παραδοσιακά ανδροκρατούμενο επάγγελμα και μάλιστα καταφέρνοντας να πλουτίσει. Με αυτή και πολλές άλλες πτυχές της ζωής της, όπως για παράδειγμα η έντονη δράση της ως οικολογικής ακτιβίστριας και βοτανολόγου, ασχολείται δυστυχώς ακροθιγώς η ταινία του Chris Noonan, που επιλέγει να πλασαριστεί ως λάιτ εκδοχή του έτσι κι αλλιώς λάιτ «Finding Neverland». Παραγκωνίζοντας κάθε ενδιαφέρον στοιχείο του δυναμικού χαρακτήρα της Potter, αρκείται στην ευγενή καταγραφή του workplace ρομάντζου των δύο πρωταγωνιστών με φόντο βγαλμένο από βρετανικές καρτ ποστάλ. Η Renee Zellweger υιοθετεί για άλλη μια φορά την αγγλική προφορά (μάλλον είναι πλέον όρος στο συμβόλαιό της) ελπίζοντας πως θα αποσπάσει την προσοχή από τις ενοχλητικές γκριμάτσες με τις οποίες θεωρεί πως θα θέλει να θυμούνται οι γενιές που ακολούθησαν τη «Miss Potter». (Οι μορφασμοί δεν συνεπάγονται εκκεντρικότητα.) Αν και συνήθως φαίνεται άνετη στους ρόλους της, εδώ μοιάζει σφιγμένη ακόμα και στις πιο ανάλαφρες στιγμές - ή απλώς την ενοχλούν οι στενοί κορσέδες. Ο δε Ewan McGregor συνεχίζει να προσθέτει αθεράπευτα ρομαντικούς χαρακτήρες στο ρεπερτόριό του και υποδύεται τον ερωτοχτυπημένο εκδότη χωρίς ίχνος ειρωνείας, κρυμμένος πίσω από ένα ανεξήγητα τεράστιο μουστάκι που κάθε άλλο παρά τον κολακεύει. Ωστόσο, η χημεία που τους ένωσε στο «Down With Love» εδώ πνίγεται σε ένα φλιτζάνι τσάι.

Ο σκηνοθέτης είχε να βρεθεί από το 1995 πίσω από τις κάμερες, οπότε και οδήγησε σε 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ το γουρουνάκι Babe, και φαίνεται πως η συμπάθειά του για τα ομιλούντα ζωάκια δεν έσβησε με το πέρασμα του χρόνου: η μοναδική του 'τολμηρή' κίνηση σε μια γλυκιά αλλά ανιαρή και πεζή ταινία είναι να τη διανθίσει με κωμικές πινελιές φαντασίας στις οποίες οι ήρωες της Beatrix ζωντανεύουν και επικοινωνούν μαζί της, αν και σαν επιλογή δεν πετυχαίνει τελείως το σκοπό της. Όσοι έχουν, πάντως, μεσιτικής φύσης ενδιαφέρον για την καταπράσινη αγγλική εξοχή ή απλώς θέλουν να δουν την Emily Watson σε εξωγήινο για αυτήν περιβάλλον, δεν θα περάσουν άσχημα.(Pathfinder Movies)

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

YouTube - Miss Potter trailer


1 λεπτά 47 δευτ. -

Αξιολόγηση 4,7 από 5,0


www.youtube.com/watch?v=oMDMD7q101I


``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

From
January 4, 2007

Miss Potter

The thought that Beatrix Potter might actually have enjoyed a sex life will doubtless come as a terrible shock to Mrs Tiggywinkle’s many admirers. That it’s taken the best part of a century for a film to explore the idea seems a remarkable oversight. The story of how Miss Potter defies her stuffy parents and gets secretly engaged to the first true love of her life is as gripping as the publishing deal that made her a fortune.

Chris Noonan’s film won’t win prizes for biographical rigour, but he paints a haunting picture of a young woman at proud odds with the stifling times. There isn’t a dry corner in this romantic melodrama. The prim title is less than sincere. And the casting is inch-perfect.

Renée Zellweger is a frumpy delight as the lonely Beatrix. When we first see her in 1903 she is virtually manacled to middle-class privilege. Her Kensington mansion is stuffed with maids and sinister aunts. Queues of chinless wonders try to impress her over tea and cake. And her Victorian parents fondly indulge her love of art without taking her talent or ambition the slightest bit seriously.

Zellweger throws comic looks of frustration at the camera like scrunched-up sheets of paper. Heaven is her gloomy attic, where she pores over a desk and talks to Jemima Puddleduck. These light-fingered scenes of animated film magic are as cute and cleverly illustrated as the books themselves.

Beatrix’s contempt for formality is the sparkling tonic. It’s the only real weapon that she has at her disposal until Frederick Warne & Co unexpectedly agrees to publish The Tale of Peter Rabbit. Even then she is regarded by these crusty bachelors as a useful tax loss. The film promptly goes weak at the knees when the youngest and freshest partner, Norman Warne (Ewan McGregor), falls head over heels for Beatrix’s watercolours. Their desperately shy courtship is neatly trimmed into a lemon-biting comedy of manners.

Like all the best Edwardian fables, the film has a light dusting of Poppins. Everything seems slightly exaggerated. Beatrix’s stern father (Bill Paterson) has sideburns as large as sheepskins. The dinner-party small talk is as indigestible as the food. McGregor’s handsome publisher tiptoes into every scene as if it were made of eggshells. And Potter’s fabulous success gives her a freedom and power beyond anything that she could possibly dream.

The real surprise is the chilly price, and the terrific way that Zellweger copes with the grown-up streak of tragedy that turns hopes to ashes and comedy into heartbreak. One of the pleasures of Noonan’s film is that it doesn’t stint on pain. That’s rare for a classic melodrama. Then again, this is a rare film.

JAMES CHRISTOPHER


`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Βιογραφική, παρά κάποιες αναλήθειες, εποχής,Βικτωριανή εποχή και καθωσπρεπισμός,(ευτυχώς είμαστε στον 21ο αιώνα), στην αγγλική εξοχή,πανέμορφη,ανάλαφρη παρά τα δραματικά στοιχεία , θα συμφωνήσω περισσότερο με την κριτική των times .Ένα ευχάριστο δίωρο με τη Miss Potter !

`